กระดาษสมุนไพรห่อผลไม้จากกระดาษรีไซเคิลเพื่อป้องกันแมลง

20 ส.ค.
ชื่อโครงงาน  กระดาษสมุนไพรห่อผลไม้จากกระดาษรีไซเคิลเพื่อป้องกันแมลง ผู้ทำโครงงาน 1. เด็กชายพงศภัค 	พีระวรรณกุล 	        2. เด็กชายศิวกานต์	ศรีดาเดช 		 3. เด็กหญิงพัณณิตา	สีทัด ครูที่ปรึกษา      นางสาวรัชนี เขียวเงิน	 ที่ปรึกษาพิเศษ    นางถนัดศรี  ทัดเที่ยง สถานศึกษา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สาขาวิชา  สาขาการเกษตร มน.  บทคัดย่อ  	โครงงานเรื่อง กระดาษสมุนไพรห่อผลไม้จากกระดาษรีไซเคิลเพื่อป้องกันแมลงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทำกระดาษเหลือใช้และสมุนไพรให้เกิดประโยชน์โดยการทำถุงห่อกระดาษ โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของสมุนไพรที่นำมาทำกระดาษที่สามารถป้องกันแมลงได้ดีที่สุด โดยทดลองทำกระดาษจากสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดและนำไปห่อผลไม้ พบว่าชนิดสมุนไพร ของดาวเรือง มีจำนวนแมลงวันทองที่มีผลต่อมะม่วงประมาณ 4 ตัว ของตะไคร้ มีจำนวนแมลงวันทองที่มีผลต่อมะม่วงประมาณ 0 ตัว ของโหระพา มีจำนวนแมลงวันทองที่มีผลต่อมะม่วงประมาณ 1 ตัว เพราะฉะนั้นตะไคร้เป็นสมุนไพรที่ป้องกันแมลงที่ดีที่สุด  ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะของการห่อที่เหมาะสมในการไล่แมลงที่ดีที่สุด โดยทดลองพบว่า การห่อผลไม้นั้นเป็นการป้องกันแมลงได้ดีที่สุด เนื่องจากมีอัตราการกัดกินของแมลงน้อยกว่าการที่ไม่ห่อถุงกระดาษไว้ ตอนที่ 3 ศึกษากระดาษที่เหมาะสมในการป้องกันแมลงวันทองได้ดีที่สุดโดยทดลองกับกระดาหนังสือพิมพ์ พบว่าถุงกระดาษสมารถป้องกันแมลงได้ดีกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ จากการทดลองกระดาษสมุนไพรจากกระดาษเหลือใช้สามารถป้องกันการกัดกินของแมลงชนิดต่างๆได้

กระดาษสมุนไพรจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อป้องกันแมลง

 

ชื่อโครงงาน    กระดาษสมุนไพรห่อผลไม้จากกระดาษรีไซเคิลเพื่อป้องกันแมลง

ผู้ทำโครงงาน      1.  เด็กชายพงศภัค        พีระวรรณกุล

2.  เด็กชายศิวกานต์       ศรีดาเดช

3.  เด็กหญิงพัณณิตา      สีทัด

ครูที่ปรึกษา           นางสาวรัชนี  เขียวเงิน

ที่ปรึกษาพิเศษ       นางถนัดศรี   ทัดเที่ยง

สถานศึกษา    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก

สาขาวิชา    สาขาชีววิทยา

 

 

บทคัดย่อ

 

 

โครงงานเรื่อง กระดาษสมุนไพรห่อผลไม้จากกระดาษรีไซเคิลเพื่อป้องกันแมลงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ทำกระดาษเหลือใช้และสมุนไพรให้เกิดประโยชน์โดยการทำถุงห่อกระดาษ

โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน  ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของสมุนไพรที่นำมาทำกระดาษที่สามารถป้องกันแมลงได้ดีที่สุด โดยทดลองทำกระดาษจากสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดและนำไปห่อผลไม้ พบว่าชนิดสมุนไพร  ของดาวเรือง  มีจำนวนแมลงวันทองที่มีผลต่อมะม่วงประมาณ  4  ตัว  ของตะไคร้  มีจำนวนแมลงวันทองที่มีผลต่อมะม่วงประมาณ  0  ตัว  ของโหระพา  มีจำนวนแมลงวันทองที่มีผลต่อมะม่วงประมาณ 1 ตัว เพราะฉะนั้นตะไคร้เป็นสมุนไพรที่ป้องกันแมลงที่ดีที่สุด   ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะของการห่อที่เหมาะสมในการไล่แมลงที่ดีที่สุด โดยทดลองพบว่า การห่อผลไม้นั้นเป็นการป้องกันแมลงได้ดีที่สุด เนื่องจากมีอัตราการกัดกินของแมลงน้อยกว่าการที่ไม่ห่อถุงกระดาษไว้ ตอนที่ 3 ศึกษากระดาษที่เหมาะสมในการป้องกันแมลงวันทองได้ดีที่สุดโดยทดลองกับกระดาหนังสือพิมพ์ พบว่าถุงกระดาษสมารถป้องกันแมลงได้ดีกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ จากการทดลองกระดาษสมุนไพรจากกระดาษเหลือใช้สามารถป้องกันการกัดกินของแมลงชนิดต่างๆได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

hellobaitoei

A great WordPress.com site

Faithbuddha

ตถาคตโพธิสัทธา

pccpllove.wordpress.com/

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

herovongola

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

%d bloggers like this: